Privacy statement website

Equipo B.V. gaat zorgvuldig om met gegevens van haar (potentiële) klanten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Equipo B.V. houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Equipo B.V. registreert gegevens van (potentiële) klanten om hen te informeren over haar product- en dienstenaanbod en een goede uitvoering van haar diensten mogelijk te maken. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Equipo B.V. de inrichting van de website optimaliseren.
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Equipo B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Equipo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Equipo B.V. of aan haar labels en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Equipo B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Equipo B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met privacy@equipo.nl of schrijf naar Equipo B.V., Heerenacker 24, 8401 VG, Gorredijk.
Administrasie.nl is een SaaS-dienst van Equipo Automatisering te Gorredijk